Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/13/2017 in all areas

  1. 2 points
    Edit. Am găsit o rezolvare dar în ACP tot o să vă apară. Intrați în ACP » Theme » Tema ta » Edit in HTML + CSS » custom » custom.css și adăugați codul acesta #elLicenseKey { display: none; } Edit din nou Ca să vă dispară și din acp Intrați în ACP » Theme » Tema ta » Edit in HTML + CSS » custom » custom.css și adăugați codul acesta #acpNewVersion { display: none; } Sursa la cod : Webflake
  2. 1 point
    Esti total pe langa. Exista posibiliatea sa scoti aceasta eroare, lasa pm cu forumul.
  3. 1 point
  4. 1 point
    Cauta in CSS .column_view .post_body{
×