Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/12/2018 in all areas

  1. 1 point
    ACP > System > System Settings > Search Engine Optimization > "Board index page title" Foloseste data viitoare. Am tot discutat despre poblema asta
  2. 1 point
    <audio autoplay loop> <source src="muzica.mp3" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </audio>
  3. 1 point
    pui săgeata pe acea categorie până îţi arată în colţ-stânga id-u ei. în ipb_styles.css, pe orice rând, adaugi: #category_id{ background-image:url('http://i.imgur.com/L55zexo.png'); background-position:center; background-repeat:no-repeat }unde modifici doar id cu al tău.
×