Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/28/2018 in all areas

  1. 1 point
    Am venit cu o variantă mai simplă pentru tutorialul acesta ( click ), această variantă implică doar mutarea unui singur cod în locul schimbării unei întregi secțiuni, atenție însă, precum în tutorialul precedent pentru mărirea statisticilor și în acesta pot apărea probleme de afișare în interiorul categoriei, încă lucrez la o metodă de a remedia acest lucru. Mergem în editorul de temă - core - global și selectăm „globalTemplate” după care căutăm următorul cod : {template="widgetContainer" group="global" app="core" params="'footer', 'horizontal'"} Îl decupăm după care căutăm următorul cod : {template="sidebar" if="theme.sidebar_position == 'right'" app="core" group="global" params="'right'"} Adăugăm ce am decupat mai devreme imediat după el și o să obținem următorul cod : {template="sidebar" if="theme.sidebar_position == 'right'" app="core" group="global" params="'right'"} {template="widgetContainer" group="global" app="core" params="'footer', 'horizontal'"} Acum salvăm și am terminat, statisticile ar trebuii să fie afișate acum pe dimensiune „largă”. Poze: Înainte - click După - click
×