Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/14/2019 in all areas

  1. 1 point
  2. 1 point
    normal ca nu s-a schimbat ca eu ti-am scos spatiu dintre nume si #0001 da si tu lu fratele tau un like ca am am fost dragut si te-am ajutat
  3. 1 point
    da.. inteleg ca te deranjeaza echo $nume1 . "<b>#" . $nr . "</b>"; sau echo $nume1 . "#" . $nr; spatiu dupa "cheita" nu e din cauza la ce ti-am dat eu e din html-u tau
×
×
  • Create New...