Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/09/2021 in all areas

  1. 1 point
    @sp33ddinamo {if $forum->hasChildren()}} <ul class="ipsDataItem_subList ipsList_inline"> {{foreach $forum->children() as $subforum}} <!-- Official Servers --> {{if in_array($subforum->_id, array("1867", "897", "1280"))}} <li class="{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}ipsDataItem_unread{{endif}} str-promoted tooltip"> <a href="{$subforum->url()}">{$subforum->_title} <span class="tooltiptext">OFFICIAL SERVER</span> <i class="fa fa-trophy" aria-hidden="true"></i></a> </li> <!-- Official Servers --> <!-- Afiiliate Servers --> {{elseif in_array($subforum->_id, array("id", "id", "id"))}} <li class="{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}ipsDataItem_unread{{endif}} str-promoted tooltip"> <a href="{$subforum->url()}">{$subforum->_title} <span class="tooltiptext">AFILLIATE SERVER</span> <i class="fa fa-trophy" aria-hidden="true"></i></a> </li> <!-- Afiiliate Servers --> {{else}} <li class="{{if \IPS\forums\Topic::containerUnread( $subforum )}}ipsDataItem_unread{{endif}}"> <a href="{$subforum->url()}">{$subforum->_title}</a> </li> {{endif}} {{endforeach}} </ul> {{endif}} Te joci cu sintagmele de aici pentru a reușii să aplici același cod pentru mai multe tip-uri de servicii : https://invisioncommunity.com/4guides/themes-and-customizations/template-syntax/ifelseifelse-logic-r138/, tot odată trebuie să editezi aspectul în css pentru fiecare realizând un cod separat.
×
×
  • Create New...