Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/14/2021 in all areas

  1. 1 point
    Nu, în situații de genul nu, dar aici depinde și de dorința de a lucra, refaci elementele utilizând meniul default sau doar copiezi ce ai văzut și te rogi să meargă.
×
×
  • Create New...