Creati o pagina de exemplu permisiuni.php in care scrieti urmatorul cod: <?php
chmod("/site/fisier", 0755);
?> [/code] Explicatie: [b]chmod ("[color=orange]legatura catre fisier[/color]", [color=green]codul permisiunilor acordate fisierului[/color]);[/b]