Jump to content
 • 0

Modificari postContainer


dakata

Question

Va salut cu respect ,am si eu o problema care ma tot apasa pe creier de ceva vreme si sper sa ii gasesc rezolvarea aici.

Problema mea consta in faptul ca doresc sa schimb pozitiile a 2 aplicatii instalate in IPB 4.x intre ele. Ele sunt afisate in felul urmator:

iAwards - Pozitia 1

Steam Profile Integration - Pozitia 2

Ca in imaginea urmatoare: image.jpg

 

Iar eu doresc a le schimba astfel incat ele sa arate astfel :

Steam Profile Integration - Pozitia 1 (De preferat ar fi sa o pozitionez intre numarul de post-uri si Locatie, insa in momentul de fata accept orice fel de solutie)

iAwards - Pozitia 2

 

Ce va pot oferi in ceea ce priveste codul sunt urmatoarele:

postContent :

Spoiler

{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=members&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article itemscope {{if $item->isQuestion() && !$comment->new_topic}}itemprop="suggestedAnswer {{if $comment->post_bwoptions['best_answer']}}acceptedAnswer{{endif}}" itemtype="http://schema.org/Answer"{{else}}itemtype="http://schema.org/Comment"{{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if settings.reputation_highlight and $comment->reputation() >= settings.reputation_highlight}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden()}}ipsModerated{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}
	<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break' itemprop="creator" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong itemprop="name">{$comment->author()->link( $comment->warningRef() )|raw}</strong> <span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'>&nbsp;&nbsp;{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span></h3>
		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
     
			{{if $comment->author()->member_title && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->member_title}</li>
			{{elseif $comment->author()->rank['title'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->rank['title']}</li>
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->rank['image'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->rank['image']|raw}</li>
			{{endif}}
     
     	<li class='cAuthorPane_photo'>
				{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
			</li>

			{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</li>
				
     {{if !\IPS\Settings::i()->dt_hide_topic_hook AND $comment->author()->donate_donations}}
	<li class="ipsType_light" data-ipsTooltip title="{lang="donor_title"}">   
		<span class="ipsBadge ipsBadge_small ipsBadge_icon ipsBadge_positive"><i class="fa fa-dollar"></i></span> {lang="member_donor"}
	</li>
{{endif}}
     
     <li class='ipsType_light'>{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}</li>
				{{if $comment->author()->reputationImage()}}
					<li class='ipsPad_half ipsResponsive_hidePhone'>
						<img src='{file="$comment->author()->reputationImage()" extension="core_Theme"}' title='{{if $comment->author()->reputation()}}{$comment->author()->reputation()}{{endif}}' alt=''>
					</li>
				{{endif}}
				{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			{{endif}}
		
   </ul>
   
	</aside>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
		{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
	</div>
</article>{{$idField = $comment::$databaseColumnId;}}
{{$itemClassSafe = str_replace( '\\', '_', mb_substr( $comment::$itemClass, 4 ) );}}
{{if $comment->isIgnored()}}
	<div class='ipsComment ipsComment_ignored ipsType_light' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-ignoreCommentID='elComment_{$comment->$idField}' data-ignoreUserID='{$comment->author()->member_id}'>
		{lang="ignoring_content" sprintf="$comment->author()->name"} <a href='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu data-ipsMenu-menuID='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu' data-ipsMenu-appendTo='#elIgnoreComment_{$comment->$idField}' data-action="ignoreOptions" title='{lang="see_post_ignore_options"}' class='ipsType_blendLinks'>{lang="options"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a>
		<ul class='ipsMenu ipsHide' id='elIgnoreComment_{$comment->$idField}_menu'>
			<li class='ipsMenu_item ipsJS_show' data-ipsMenuValue='showPost'><a href='#'>{lang="show_this_post"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_sep ipsJS_show'><hr></li>
			<li class='ipsMenu_item' data-ipsMenuValue='stopIgnoring'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore&do=remove&id={$comment->author()->member_id}" seoTemplate="ignore"}'>{lang="stop_ignoring_posts_by" sprintf="$comment->author()->name"}</a></li>
			<li class='ipsMenu_item'><a href='{url="app=core&module=members&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="change_ignore_preferences"}</a></li>
		</ul>
	</div>
{{endif}}

<a id='comment-{$comment->$idField}'></a>
<article itemscope {{if $item->isQuestion() && !$comment->new_topic}}itemprop="suggestedAnswer {{if $comment->post_bwoptions['best_answer']}}acceptedAnswer{{endif}}" itemtype="http://schema.org/Answer"{{else}}itemtype="http://schema.org/Comment"{{endif}} id='elComment_{$comment->$idField}' class='cPost ipsBox {{if $otherClasses}}{$otherClasses}{{endif}} ipsComment {{if settings.reputation_highlight and $comment->reputation() >= settings.reputation_highlight}}ipsComment_popular{{endif}} ipsComment_parent ipsClearfix ipsClear ipsColumns ipsColumns_noSpacing ipsColumns_collapsePhone {{if $comment->isIgnored()}}ipsHide{{endif}} {{if $comment->hidden()}}ipsModerated{{endif}}'>
	{{if $item->isQuestion() and !$comment->new_topic}}
		{template="postRating" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $votes"}
	{{endif}}
	<aside class='ipsComment_author cAuthorPane ipsColumn ipsColumn_medium'>
		<h3 class='ipsType_sectionHead cAuthorPane_author ipsType_blendLinks ipsType_break' itemprop="creator" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong itemprop="name">{$comment->author()->link( $comment->warningRef() )|raw}</strong> <span class='ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_inline'>&nbsp;&nbsp;{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</span></h3>
		<ul class='cAuthorPane_info ipsList_reset'>
     
			{{if $comment->author()->member_title && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->member_title}</li>
			{{elseif $comment->author()->rank['title'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->rank['title']}</li>
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->rank['image'] && $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{$comment->author()->rank['image']|raw}</li>
			{{endif}}
     
     	<li class='cAuthorPane_photo'>
				{template="userPhoto" app="core" group="global" params="$comment->author(), 'large', $comment->warningRef()"}
			</li>

			{{if \IPS\Member\Group::load( $comment->author()->member_group_id )->g_icon }}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'><img src='{file="$comment->author()->group['g_icon']" extension="core_Theme"}' alt='' class='cAuthorGroupIcon'></li>
			{{endif}}
			{{if $comment->author()->member_id}}
				<li class='ipsResponsive_hidePhone'>{template="reputationBadge" group="global" app="core" params="$comment->author()"}</li>
				
     {{if !\IPS\Settings::i()->dt_hide_topic_hook AND $comment->author()->donate_donations}}
	<li class="ipsType_light" data-ipsTooltip title="{lang="donor_title"}">   
		<span class="ipsBadge ipsBadge_small ipsBadge_icon ipsBadge_positive"><i class="fa fa-dollar"></i></span> {lang="member_donor"}
	</li>
{{endif}}
     
     <li class='ipsType_light'>{lang="member_post_count" pluralize="$comment->author()->member_posts"}</li>
				{{if $comment->author()->reputationImage()}}
					<li class='ipsPad_half ipsResponsive_hidePhone'>
						<img src='{file="$comment->author()->reputationImage()" extension="core_Theme"}' title='{{if $comment->author()->reputation()}}{$comment->author()->reputation()}{{endif}}' alt=''>
					</li>
				{{endif}}
				{template="customFieldsDisplay" group="global" app="core" params="$comment->author()"}
			{{endif}}
		
   </ul>
   
	</aside>
	<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
		{template="post" group="topics" app="forums" params="$item, $comment, $item::$formLangPrefix . 'comment', $item::$application, $item::$module, $itemClassSafe"}
	</div>
</article>

 

 

steamTopic :

Spoiler

{{if isset($steam->steamid) && isset($steam->personaname) && $author->group['steam_pull']}}
{{if $steam->steamid > 0 && $steam->personaname}}
<!--
<li class='ipsResponsive_hidePhone ipsTruncate ipsTruncate_line ipsType_noBreak'><i class='fa fa-steam'></i>
	{{if $steam->gameextrainfo }}
		<strong class='ipsOnlineStatus ipsOnlineStatus_online' data-ipsToolTip title="{lang="steam_ingame"}"> <i class='fa fa-circle'></i></strong>
	{{else}}
		{{if !$steam->personastate }}
			<strong class='ipsOnlineStatus ipsOnlineStatus_offline' data-ipsToolTip data-ipsToolTip-safe=TRUE title="{lang="steam_since"}: {datetime="$steam->lastlogoff"}> <i class='fa fa-circle'></i></strong>
		{{else}}
			<strong class='ipsOnlineStatus' style="color: #86b5d9;" data-ipsToolTip title="{lang="steam_status_{$steam->personastate}"}"> <i class='fa fa-circle'></i></strong>
		{{endif}}
	{{endif}}
	<a href='{url="app=core&module=members&controller=profile&id={$steam->member_id}&tab=node_steam_steamprofile"}' target="_blank" data-ipsHover data-ipsHover-content="#steamTopicHover_{$commentKey}"> {$steam->personaname}</a>
</li>
-->

<ul class='ipsGrid ipsGrid_collapsePhone ipsResponsive_hidePhone'>
	<li class='ipsGrid_span4'>
		<img src='{$steam->avatarmedium}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_mini ipsPos_right' />
	</li>
	<li class='ipsGrid_span8'>
		<div class='ipsSpacer_top ipsSpacer_half'>
		<a class='ipsPos_left ipsTruncate ipsTruncate_line' style="text-align:left;" href='{url="app=core&module=members&controller=profile&id={$steam->member_id}&tab=node_steam_steamprofile"}' target="_blank" data-ipsHover data-ipsHover-content="#steamTopicHover_{$commentKey}"> {$steam->personaname}</a>
		<br/>
		{{if $steam->gameextrainfo }}
			<span class='ipsBadge ipsBadge_positive ipsPos_left'>{lang="steam_ingame"}</span>
		{{else}}
			{{if !$steam->personastate }}
				<span class='ipsBadge ipsBadge_neutral ipsPos_left' data-ipsToolTip data-ipsToolTip-safe=TRUE title="{lang="steam_since"}: {datetime="$steam->lastlogoff" short="true"}">{lang="steam_status_{$steam->personastate}"}</span>
			{{else}}
				<span class='ipsBadge ipsPos_left' style="background: #86b5d9;">{lang="steam_status_{$steam->personastate}"}</span>
			{{endif}}
		{{endif}}
		</div>
	</li>
</ul>

<!-- Hovercard -->
<div id="steamTopicHover_{$commentKey}" class='ipsBox ipsHide'>

<h3 class='ipsType_sectionTitle'>{$steam->personaname}<span class='ipsPos_right'>{lang="profile_steam_steamprofile"}</span></h3>
	<div class='ipsColumns ipsSpacer_bottom ipsSpacer_half'>
		<div class='ipsColumn ipsColumn_narrow ipsPos_center'>
  		<a href='{$steam->profileurl}' class='ipsPos_center' target='_blank'><img src='{$steam->avatarfull}' class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_xlarge ipsPos_center ipsSpacer_top' /></a><br />
		</div>
		<div class='ipsColumn ipsColumn_fluid'>
			<div class='ipsSpacer_top'>
				<div class='ipsSpacer_bottom ipsSpacer_half ipsTruncate ipsTruncate_line ipsType_noBreak'>
					{{if $steam->gameextrainfo }}
						<span class='ipsBadge ipsBadge_positive'>{lang="steam_ingame"}</span><span> <strong>{$steam->gameextrainfo}</strong></span>
					{{else}}
						{{if !$steam->personastate }}
							<span class='ipsBadge ipsBadge_neutral' data-ipsToolTip data-ipsToolTip-safe=TRUE title="{lang="steam_since"}: {datetime="$steam->lastlogoff" short="true"}">{lang="steam_status_{$steam->personastate}"}</span>
						{{else}}
							<span class='ipsBadge' style="background: #86b5d9;">{lang="steam_status_{$steam->personastate}"}</span>
						{{endif}}
					{{endif}}
				</div>
				{{if isset($steam->player_level)}}

					{{if is_array($steam->getLevel()) && count($steam->getLevel()) }}
						<div class=''>
							<span class='ipsType_large'>{lang="steam_level"} {$steam->getLevel()['player_level']}</span>
						</div>
						<div class=''>
							<progress value="{expression="round(((($steam->getLevel()['player_xp'] - $steam->getLevel()['player_xp_needed_current_level']) / ($steam->getLevel()['player_xp'] + $steam->getLevel()['player_xp_needed_to_level_up'] - $steam->getLevel()['player_xp_needed_current_level'])) * 100 ), 0)"}" max="{expression="($steam->getLevel()['player_xp'] + $steam->getLevel()['player_xp_needed_to_level_up'] - $steam->getLevel()['player_xp_needed_current_level'])"}" data-ipsTooltip title="{number="$steam->getLevel()['player_xp']"} {lang="steam_of"} {number="$steam->getLevel()['player_xp'] + $steam->getLevel()['player_xp_needed_to_level_up']"}"></progress>
						</div>
					{{endif}}
				{{endif}}
				{{if $steam->playtime_2weeks }}
					<span class='ipsType_light'>{expression="round(($steam->playtime_2weeks / 60), 1)"} {lang="steam_2weeks"}</span><br />
				{{elseif $steam->communityvisibilitystate == 1 }}
					<span class='ipsType_warning ipsType_large'><strong>{lang="steam_private"}</strong></span><br />
				{{else}}
					<span class='ipsType_light'>{lang="steam_noplaytime"} {lang="steam_2weeks"}</span><br />
				{{endif}}
			</div>
	{{if isset($steam->games)}}

	 	{{if is_array($steam->getRecent()) && count($steam->getRecent()) && ($steam->total_count > 0) }}
	 		<div class='ipsSpacer_both ipsSpacer_half'>
	  	{{foreach $steam->getRecent(8) as $_id => $g }}
	  		<div class='ipsPos_left' style="margin-right: 5px;">
		  		<div class=' {{if $steam->gameextrainfo === $g['name'] }}steamInGame{{endif}}'>
						<div class=''>
								<img src="https://steamcdn-a.akamaihd.net/steamcommunity/public/images/apps/{$g['appid']}/{$g['img_icon_url']}.jpg" title="{$g['name']}: {expression="round(($g['playtime_2weeks'] / 60), 1)"} {lang='steam_2weeks'}" data-ipsTooltip />
						</div>
					</div>
				</div>
	   	{{endforeach}}
	   	</div>
	  {{endif}}
	{{endif}}

		</div>
	</div>


</div>

{{endif}}
{{endif}}

 

 

pane_rows :

Spoiler

{{$size = explode( 'x', settings.award_settings_pane_size );}}
{{if count( $rows )}}
<li class='ipsType_break'>
  <div class="ipsResponsive_showPhone ipsResponsive_block">
    <fieldset class="awards_fieldset">
      <legend class="awards_legend"> {setting="award_settings_pane_title"}</legend>
      {{foreach $rows as $awarded}}
      {{$member = \IPS\Member::load( $awarded->member );}}
      {{if !in_array( $awarded->id, explode(",", $member->award_member_show ))}}
      <div class="awards_data">
        <a href='{$member->url()->setQueryString( ' tab', 'node_awards_Awards' )}' {{if settings.award_settings_pane_style == 1}}title='{$awarded->title|raw}' data-ipsTooltip{{else}}data-ipsHover data-ipsHover-target='{url="app=awards&module=awards&controller=awards&do=award&id={$awarded->id}"}' data-ipsHover-onClick="false"{{endif}}><img src="{file=" $awarded->container()->icon" extension="awards_Awards"}" class="awards_award_img" style="width: {$size[0]}px; height: {$size[1]}px;"></a>
      </div>
      {{endif}}
      {{endforeach}}
    </fieldset>
  </div>
  <div class="ipsResponsive_showTablet ipsResponsive_block">
    <fieldset class="awards_fieldset">
      <legend class="awards_legend {{if settings.award_settings_pane_alignment == 0}}ipsType_center{{endif}}{{if settings.award_settings_pane_alignment == 1}}ipsType_left{{endif}}{{if settings.award_settings_pane_alignment == 2}}ipsType_right{{endif}}"> {setting="award_settings_pane_title"}</legend>
      <div class="{{if settings.award_settings_pane_alignment == 0}}ipsType_center{{endif}}{{if settings.award_settings_pane_alignment == 1}}ipsType_left{{endif}}{{if settings.award_settings_pane_alignment == 2}}ipsType_right{{endif}}">
      {{foreach $rows as $awarded}}
        {{$member = \IPS\Member::load( $awarded->member );}}
      {{if !in_array( $awarded->id, explode(",", $member->award_member_show ))}}
      <div class="awards_data">
        <a href='{$member->url()->setQueryString( ' tab', 'node_awards_Awards' )}' {{if settings.award_settings_pane_style == 1}}title='{$awarded->title|raw}' data-ipsTooltip{{else}}data-ipsHover data-ipsHover-target='{url="app=awards&module=awards&controller=awards&do=award&id={$awarded->id}"}' data-ipsHover-onClick="false"{{endif}}><img src="{file=" $awarded->container()->icon" extension="awards_Awards"}" class="awards_award_img" style="width: {$size[0]}px; height: {$size[1]}px;"></a>
      </div>
      {{endif}}
      {{endforeach}}
        </div>
    </fieldset>
  </div>

  <div class="ipsResponsive_showDesktop ipsResponsive_block">
    <fieldset class="awards_fieldset">
      <legend class="awards_legend {{if settings.award_settings_pane_alignment == 0}}ipsType_center{{endif}}{{if settings.award_settings_pane_alignment == 1}}ipsType_left{{endif}}{{if settings.award_settings_pane_alignment == 2}}ipsType_right{{endif}}"> {setting="award_settings_pane_title"}</legend>
      <div class="{{if settings.award_settings_pane_alignment == 0}}ipsType_center{{endif}}{{if settings.award_settings_pane_alignment == 1}}ipsType_left{{endif}}{{if settings.award_settings_pane_alignment == 2}}ipsType_right{{endif}}">
      {{foreach $rows as $awarded}}
        {{$member = \IPS\Member::load( $awarded->member );}}
        {{if !in_array( $awarded->id, explode(",", $member->award_member_show ))}}
      <div class="awards_data">
        <a href='{$member->url()->setQueryString( ' tab', 'node_awards_Awards' )}' {{if settings.award_settings_pane_style == 1}}title='{$awarded->title|raw}' data-ipsTooltip{{else}}data-ipsHover data-ipsHover-target='{url="app=awards&module=awards&controller=awards&do=award&id={$awarded->id}"}' data-ipsHover-onClick="false"{{endif}}><img src="{file=" $awarded->container()->icon" extension="awards_Awards"}" class="awards_award_img" style="width: {$size[0]}px; height: {$size[1]}px;"></a>
      </div>
      {{endif}}
      {{endforeach}}
        </div>
    </fieldset>
  </div>

</li>
{{endif}}

 

 

Am mai primit doar un singur raspuns legat de subiect iar persoana respectiva mi-a spus sa reorganizez hook-urile , dar 1 la mana , asta e ipb 4 si eu stiu ca sunt plugin-uri acum , 2 la mana astea 2 sunt aplicatii , si am incercat sa le schimb ordinea in lista si nimic.

 

Skin-ul este Animate 4 , iar versiunea IPB este 4.1.14.2. Multumesc Anticipat ,si imi cer scuze pentru textul extins , nu mai stiu codul pentru reducerea lui.

Edited by gadeas
Adaugate spoilere
Link to comment
Share on other sites

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • By BearHunt
   Bună ziua , Numele meu este Vulpe Cosmin si as dori sa încep un proiect in gaming ( din plăcere nu profit ) . 
   Caut un băiat serios care mă poate ajuta cu o tema personală ,originală ,unicată pe care nu o găsesc pe toate  forumurile . Desigur pentru munca depusă se va plăti , cu cât va fi mai frumos cu cât eu plătesc mai mult ! 
    
   Va rog sa îmi lasă-ți un mesaj ! 
   https://www.facebook.com/vulpecosmin0
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.