Jump to content

Problema Afisare Meniu Ipb Si Bara Mesagerie Privata


Geo Msl
Go to solution Solved by Sebastian C.,

Recommended Posts

Salutare , PCTroubleShooting.ro.

Folosesc tema de acum 1-2 săptămâni de la ecila (aia cu portocaliu) , şi am pus acel meniu  şi stă cam la câţiva pixeli depărtare de CHAT...n-aş putea să-le pun mai sus , fără a schimba logo ( adică să-i schimb dimesiunile logo-ului) ? + că dacă observaţi are tendinţa de a se duce spre dreapta ( mă refer la servere / listă servere).

 

lSc5axy.png

 

Şi , pe lângă asta , aş mai avea o problemă...

După aţi putut observa şi în poză , bara cu  Mesagerie / Notificări s-a mutat deasupra logo-ului...

Vă mulţumesc pentru timpul acordat , o zi bună !

Edited by Courage
Imagine girlshare eliminata, pus imgur
Link to comment
Share on other sites

E luat tot de aici , apropo nici profilul în sidebar nu-mi apare..(Probabil de la temă..)

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" <if test="fbcenabled:|:IPSLib::fbc_enabled() === TRUE || $this->settings['fbc_appid']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</if>>
<head>
<meta charset="{$this->settings['gb_char_set']}" />
<title>{$header_items['title']}</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<link rel="shortcut icon" href='<if test="$this->registry->output->isHTTPS">{$this->settings['board_url_https']}<else />{$this->settings['board_url']}</if>/favicon.ico' />
<link rel="image_src" href='{$this->settings['meta_imagesrc']}' />
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jsDebug = {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */
DISABLE_AJAX = parseInt({$this->settings['disable_text_ajax']}); /* Disables ajax requests where text is sent to the DB; helpful for charset issues */
inACP = false;
var isRTL = false;
var rtlIe = '';
var rtlFull = '';
//]]>
</script>
{parse template="includeCSS" group="global" params="$css"}
<meta property="og:title" content="{$this->registry->output->encodeMetaTagContent( str_replace( ' - ' . $this->settings['board_name'], '', $header_items['title'] ) )}"/>
<meta property="og:site_name" content="{$this->registry->output->encodeMetaTagContent( $this->settings['board_name'] )}"/>
<meta property="og:type" content="article" />
{parse template="includeMeta" group="global" params="$metaTags"}
<if test="isLargeTouch:|:$this->registry->output->isLargeTouchDevice()">
<!--<meta name="viewport" content="width=device-width;">-->
</if>
<if test="isSmallTouch:|:$this->registry->output->isSmallTouchDevice()">
<meta name="viewport" content="width=1024px">
</if>
{parse template="_ipbfsConfig" group="global" params=""}
<script type='text/javascript' src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
<script type='text/javascript'>!window.jQuery && document.write('<script src="{style_images_url}/js/jquery.min.js"></script>')</script>
<script type='text/javascript' src="{style_images_url}/js/cookie.js"></script>
<script type='text/javascript' src="{style_images_url}/js/ipbforumskins.js"></script>
{parse template="includeJS" group="global" params="$jsModules"}
{parse template="includeFeeds" group="global" params="$documentHeadItems"}
{parse template="includeRTL" group="global" params=""} 
{parse template="includeVars" group="global" params="$header_items"}
</head>
<body id='ipboard_body'>
<p id='content_jump' class='hide'><a href='#j_content' title='{$this->lang->words['jump_to_content']}' accesskey='m'>{$this->lang->words['jump_to_content']}</a></p>
<div id='ipbwrapper'>
 
                    <div id='user_bar'><div class='wrapper clearfix'>
                    <if test="canSearch:|:$this->memberData['g_use_search'] && $this->settings['allow_search']">{parse template="quickSearch" group="global" params=""}</if>
<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">
<div id='user_navigation' class='logged_in'>
<ul class='ipsList_inline'>
<li><a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>
                                    <img src='{$this->memberData['pp_small_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" class='user_photo' />
                                </a></li>
                                <li><a id='user_link' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}"  title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->memberData['members_display_name']} &nbsp;<span id='user_link_dd'></span></a></li> 
<if test="showInboxNotify:|:! ( ! $this->memberData['member_id'] && $this->settings['force_login'] ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline'])">
<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">
<li><a data-clicklaunch="getInboxList" id='inbox_link' href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'><img src="{style_images_url}/clear.gif" alt="" /><if test="notifications:|:$this->memberData['msg_count_new']"><span class='ipsHasNotifications'>{$this->memberData['msg_count_new']}</span></if>&nbsp;</a></li>
</if>
<li><a data-clicklaunch="getNotificationsList" id='notify_link' href="{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=notificationlog" base="public"}" title="{$this->lang->words['notifications_at_the_top']}"><img src="{style_images_url}/clear.gif" alt="" /><if test="notifications:|:$this->memberData['notification_cnt']"><span class='ipsHasNotifications'>{$this->memberData['notification_cnt']}</span></if>&nbsp;</a></li>
</if>
    <li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li> 
<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">
<if test="ipsconnectRevalidateUrl:|:$this->memberData['ipsconnect_revalidate_url']">
                                        <li><a href="{$this->memberData['ipsconnect_revalidate_url']}" target='_blank' title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a> </li>
                                    <else /><li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></li>
</if></if>
</ul>
</div>
<!-- ::: USER DROP DOWN MENU ::: -->
<div id='user_link_menucontent' class='ipsHeaderMenu clearfix boxShadow' style='display: none'>
<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}' class='ipsUserPhotoLink left'>
<img src='{$this->memberData['pp_small_photo']}' alt="{parse expression="sprintf($this->lang->words['users_photo'],$this->memberData['members_display_name'])"}" class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_medium photo' />
</a>
 
<div class='left'>
<if test="canUpdateStatus:|:$this->registry->getClass('memberStatus')->canCreate( $this->memberData ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline'])">
<form id='statusForm' action='{$this->settings['base_url']}app=members&amp;module=profile&amp;section=status&amp;do=new&amp;k={$this->member->form_hash}&amp;id={$this->memberData['member_id']}' method='post'>
<input type='text' id='statusUpdateGlobal' name='content' class='input_text' style='width: 97%' /><br />
<input type='submit' id='statusSubmitGlobal' class='ipsButton_secondary' value='{$this->lang->words['global_update_status']}' />
<if test="update:|:(IPSLib::twitter_enabled() OR IPSLib::fbc_enabled() ) AND ( $this->memberData['fb_uid'] OR $this->memberData['twitter_id'] )">
&nbsp;&nbsp;
<if test="updateTwitter:|:IPSLib::twitter_enabled() AND ( $this->memberData['twitter_id'] )"><input type='checkbox' id='su_TwitterGlobal' value='1' name='su_Twitter' /> <label for='su_TwitterGlobal' class='desc ipsType_smaller'>Twitter</label></if> &nbsp; 
<if test="updateFacebook:|:IPSLib::fbc_enabled() AND ( $this->memberData['fb_uid'] )">&nbsp;<input type='checkbox' id='su_FacebookGlobal' value='1' name='su_Facebook' /> <label for='su_FacebookGlobal' class='desc ipsType_smaller'>Facebook</label></if>
</if>
<br />
<hr />
</form>
</if>
<ul id='links'>
<li id='user_profile'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>
<li id='user_ucp'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>
<li id='user_content'><a href="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=user_activity&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['my_content_link']}">{$this->lang->words['my_content_link']}</a></li>
<if test="userLikeLink:|:count( IPSLib::getEnabledApplications('like') )">
<li id='user_likes'><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=followed" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_likes']}'>{$this->lang->words['your_likes']}</a></li>
</if>
<if test="nobbyNoMates:|:$this->settings['friends_enabled'] && $this->memberData['g_can_add_friends']">
<li id='user_friends'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>
</if>
<li id='user_enemies'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=core&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>
<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled('blog')">
<li id='user_blog'><a href="{parse url="app=blog&amp;module=manage" base="public" template="manageblog" seotitle="false"}">{$this->lang->words['manage_blogs']}</a></li>
</if>
<if test="pmLink:|:$this->memberData['members_disable_pm'] != 2 && $this->memberData['g_use_pm']">
<li id='user_pm'><a href="{parse url="app=members&module=messaging" base="public"}">{$this->lang->words['user_dd_go_pm']}</a></li>
</if>
<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled('gallery')">
<li id='user_gallery'><a href='{parse url="app=gallery&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base="public" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="useralbum"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>
</if>
<if test="nexuslink:|:IPSLib::appIsInstalled('nexus')">
<li id='user_nexus'><a href='{parse url="app=nexus&amp;module=clients" base="public"}' title="{$this->lang->words['client_area']}">{$this->lang->words['client_area']}</a></li>
</if>
</ul>
</div>
</div>
<else />
<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>
 
<ul class='ipsList_inline'>
<li>
<span class='services'>
<if test="limFacebook:|:IPSLib::loginMethod_enabled('facebook')">
<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;serviceClick=facebook" base="public"}'>{parse replacement="lim_facebook"}</a>
</if>
<if test="limTwitter:|:IPSLib::loginMethod_enabled('twitter')">
<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;serviceClick=twitter" base="public"}'>{parse replacement="lim_twitter"}</a>
</if>
<if test="limWindows:|:IPSLib::loginMethod_enabled('live')">
<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process&amp;use_live=1&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="public"}'>{parse replacement="lim_windows"}</a>
</if>
</span>
<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}' id='sign_in'><img src="{style_images_url}/user_login.png" alt="" /> {$this->lang->words['sign_in']}</a>
</li>
<li>
<a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}' id='register_link'><img src="{style_images_url}/user_register.png" alt="" /> {$this->lang->words['register']}</a>
</li>
</ul>
</div>
</if>
                    </div></div>
                    <div class='wrapper'>
<!-- ::: BRANDING STRIP: Logo and search box ::: -->
<div id='branding'>
                <div id='logo'>
                    <if test="brandingBar:|:ipsRegistry::$applications[ $this->registry->getCurrentApplication() ]['hasCustomHeader']">
                        {parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}
                    <else />
                        {parse template="defaultHeader" group="global" params=""}
                    </if>
                </div>
                <!-- ::: APPLICATION TABS ::: -->
<div>
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<ul class="ecila-menu">
<li>
<a href="http://real-gamers.24ho.eu">
<i class="fa fa-home"></i>
<strong>Acasă</strong>
<small>Prima pagină</small>
</a>
</li>
<li>
<a href="http://real-gamers.24ho.eu">
<i class="fa fa-list"></i>
<strong>Forum</strong>
<small>Forum Board</small>
</a>
</li>
<li>
<a href="http://real-gamers.24ho.eu/index.php?/members/">
<i class="fa fa-users"></i>
<strong>Utilizatori</strong>
<small>Listă utilizatori</small>
</a>
</li>
<li>
<a href="http://real-gamers.24ho.eu/index.php?/forum/7-aplică-pentru-grad/">
<i class="fa fa-graduation-cap"></i>
<strong>Cereri grad</strong>
<small> Te așteptăm cu o cerere.</small>
</a>
</li>
<li>
<a href="http://board.invisionbb.net/">
<i class="fa fa-star"></i>
<strong>Suport</strong>
<small>Platforme Web</small>
</a>
</li>
 
<li>
<a href="http://real-gamers.24ho.eu/index.php?/forum/12-afiliază-server-affiliate-server/">
<i class="fa fa-check-square"></i>
<strong>Afiliere</strong>
<small>Afiliere server</small>
</a>
</li>
<li>
<a href="http://real-gamers.24ho.eu/index.php?/forum/14-servere-publice/">
<i class="fa fa-rocket"></i>
<strong>Servere</strong>
<small>Listă servere.</small>
</a>
</li>
</ul>
</div>
            
 
 
</div>
            <div class='content'>
 
                <div id='secondary_navigation' class='clearfix'>
                                
                    <ol class='breadcrumb top ipsList_inline left' id='breadcrumb'>
                        <php>$this->did_first = 0;</php>
                        <if test="switchnavigation:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">
                            <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" <if test="!$this->did_first">class='first'</if>>
                                <a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}' itemprop="url">
                                    <span itemprop="title">{$this->settings['board_name']}</span>
                                </a>
                            </li>
                            <if test="didfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>
                        </if>
                        <foreach loop="navigation:$items['navigation'] as $idx => $data">
                            <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" <if test="!$this->did_first">class='first'</if>>
                                 <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']} {parse expression="IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars( $data[0] ) )"}' itemprop="url"></if><span itemprop="title">{$data[0]}</span><if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if>
                            </li>
                            <if test="forsuredidfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>
                        </foreach>
                    </ol>
                    
                    <ul id='secondary_links' class='ipsList_inline right'>
                        <if test="siteruleslink:|:$this->settings['gl_show'] and $this->settings['gl_title']"><li><a href='<if test="ruleslink:|:$this->settings['gl_link']">{$this->settings['gl_link']}<else />{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules" base="public"}</if>'><if test="siterulestitle:|:$this->settings['gl_title']">{$this->settings['gl_title']}<else />{$this->lang->words['board_rules']}</if></a></li></if>
                        <li><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=viewNewContent&amp;search_app=<if test="viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSLib::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts']}</a></li>
                        <if test="showQuickNav:|:! ( ! $this->memberData['member_id'] && $this->settings['force_login'] ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline']) && $this->memberData['g_view_board']">
                        <li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=navigation&amp;inapp={parse expression="IPS_APP_COMPONENT"}" base="public"}" rel="quickNavigation" accesskey='9' id='quickNavLaunch' title="{$this->lang->words['launch_quicknav']}"><img src="{style_images_url}/icon_quicknav.png" alt="" /></a></li>
                        </if>
                        <if test="$this->settings['showFacebook']=='yes'">
                        <li><a href="http://www.facebook.com/{$this->settings['facebookName']}" title="Visit us on Facebook"><img src="{style_images_url}/social_facebook.png" alt="" /></a></li>
                        </if>
                        <if test="$this->settings['showTwitter']=='yes'">
                        <li><a href="http://twitter.com/#!/{$this->settings['twitterName']}" title="Follow us on Twitter"><img src="{style_images_url}/social_twitter.png" alt="" /></a></li>
                        </if>
                        <if test="$this->settings['showYoutube']=='yes'">
                        <li><a href="http://www.youtube.com/user/{$this->settings['youtubeName']}" title="Watch us on YouTube"><img src="{style_images_url}/social_youtube.png" alt="" /></a></li>
                        </if>
                    </ul>
                
                </div>
    
<!-- ::: MAIN CONTENT AREA ::: -->
<div id='content' class='clearfix'>
 
                <if test="accessreports:|:$this->memberData['is_mod'] OR !empty($this->memberData['access_report_center']) || ($this->memberData['g_access_cp'] AND !$this->settings['security_remove_acp_link'])">
                    <div id='admin_bar'>
                        <if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] AND !$this->settings['security_remove_acp_link']">
                            <ul class='ipsList_inline right'>
                            <li>
                                <a href="{$this->settings['_admin_link']}" title='{$this->lang->words['admin_cp']}' target="_blank">{$this->lang->words['login_to_acp']}</a>
                            </li>
                            </ul>
                        </if>
                    <ul class='ipsList_inline left'>
                        <li><a href="{parse url="app=core&amp;module=modcp" base="public"}" title='{$this->lang->words['gbl_modcp_link_title']}'>{$this->lang->words['gbl_modcp_link']}</a></li>
                        <if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center'] && $this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">
                            <li class='active'>
                                <a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports']}'>{$this->memberData['_cache']['report_num']} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a>
                            </li>
                        </if>
                    </ul></div>
                </if>
 
                <if test="($this->settings['guestMessage']=='yes') AND !($this->memberData['member_id'])">
                <div class='guestMessage'>
                <strong>Welcome to {$this->settings['board_name']}</strong><br />
                    Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}'>login here</a> - otherwise <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}'>create an account</a> for free today!
                </div>
                </if>
 
                <noscript>
                    <div class='message error'>
                        <strong>{$this->lang->words['gbl_no_js_title']}</strong>
                        <p>{$this->lang->words['gbl_no_js']}</p>
                    </div>
                    <br />
                </noscript>
<!-- ::: CONTENT ::: -->
<if test="hasHeaderAd:|:$items['adHeaderCode']">
                    <div class='ipsAd'>{$items['adHeaderCode']}</div>
                </if>
<if test="mainpageContent:|:$html">{$html}</if>
<if test="hasFooterAd:|:$items['adFooterCode']">
                    <div class='ipsAd'>{$items['adFooterCode']}</div>
                </if>
<ol class='breadcrumb bottom ipsList_inline left clearfix clear'>
<if test="countnavbottom:|:count( $items['navigation'] )">
<php>$this->did_first_bottom = 0;</php>
<if test="switchnavigationbottom:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">
<li><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['board_name']}</a></li>
<if test="didfirstnavbottom:|:$this->did_first_bottom=1"></if>
</if>
<foreach loop="navigationbottom:$items['navigation'] as $idx => $data">
<li><if test="didfirstappnowbottom:|:$this->did_first_bottom"><span class='nav_sep'>{parse replacement="f_nav_sep"}</span></if> <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']} {$data[0]}'></if><span>{$data[0]}</span><if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if></li>
<if test="forsuredidfirstnavbottom:|:$this->did_first_bottom=1"></if>
</foreach>
<else />
<li>&nbsp;</li>
</if>
</ol>
</div>
<!-- ::: FOOTER (Change skin, language, mark as read, etc) ::: -->
<div id='footer_utilities' class='clearfix clear'>
<a rel="nofollow" href='#top' id='backtotop' title='{$this->lang->words['go_to_top']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/top.png' alt='' /></a>
id='copyright'>Powered By <a href='http://www.invisionboard.com' title='IP.Board Homepage'>IP.Board</a> &copy; 2014  <a href='http://www.invisionpower.com' title='IPS Homepage'>IPS, <abbr title='Incorporated'>Inc</abbr></a>.</p><!-- / Copyright -->
<ul class='ipsList_inline left'>
<li>
<img src='{$this->settings['img_url']}/feed.png' alt='{$this->lang->words['rss_feed']}' id='rss_feed' class='clickable' />
</li>
<if test="skinchangerOuter:|: ! $this->member->is_not_human">
<if test="uagentlocked:|:$this->memberData['userAgentLocked'] AND ! $this->memberData['userAgentBypass']">
<li id='useragent_msg'>
{$this->lang->words['skin_browser_set']} <a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='unlockUserAgent'>{$this->lang->words['override_browser_theme']}</a>
</li>
<else />
<if test="isTouchDevice:|:$this->registry->output->isTouchDevice()">
<li>
<a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='setAsMobile'>{$this->lang->words['set_mobile_theme']}</a>
</li>
</if>
<if test="skinchangerInner:|:count($footer_items['skin_chooser']) > 1">
<li>
<a rel="nofollow" id='new_skin' href='#'>{$this->lang->words['change_theme']}</a> 
<ul id='new_skin_menucontent' class='ipbmenu_content with_checks' style='display: none'>
<foreach loop="$footer_items['skin_chooser'] as $skin">
<li <if test="$skin['selected']">class='selected'</if>>
<a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='{$skin['id']}'>{$skin['title']}</a>
</li>
</foreach>
</ul>
</li>
</if>
</if>
</if>
<if test="langchooser:|: ! $this->member->is_not_human && count( $footer_items['lang_chooser']['options'] ) > 1">
<li>
<a rel="nofollow" href='#' id='new_language'>{$footer_items['lang_chooser']['default']}</a> 
<ul id='new_language_menucontent' class='ipbmenu_content with_checks' style='display: none'>
<foreach loop="$footer_items['lang_chooser']['options'] as $lang">
<li <if test="$lang['selected']">class='selected'</if>>
<a href="{$this->lang->changeLanguageUrl( $lang['id'] )}">{$lang['title']}</a>
</li>
</foreach>
</ul>
</li>
</if>
<if test="markRead:|: ( ! $this->member->is_not_human ) && ( $this->memberData['member_id'] || $this->settings['topic_marking_guests'] )">
<li>
<a rel="nofollow" id='mark_all_read' href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['mark_all_as_read']}'>{$this->lang->words['mark_board_as_read']}</a>
<ul id='mark_all_read_menucontent' class='ipbmenu_content' style='display: none'>
<foreach loop="$footer_items['mark_read_apps'] as $app => $appData">
<li>
<if test="hideRcForPerms:|:$this->memberData['showReportCenter'] OR $app != 'core'">
<a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=app&amp;markApp={$app}&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}"><if test="isCoreRC:|:$app=='core'">{$this->lang->words['markread_rc_link']}<else />{IPSLib::getAppTitle($app)}</if></a>
</if>
</li>
</foreach>
<li>
<a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}"><strong>{$this->lang->words['mark_all_as_read']}</strong></a>
</li>
</ul>
</li>
</if>
<if test="privvy:|:$this->settings['priv_title']"><li><a rel="nofollow" href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=privacy" template="privacy" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['priv_title']}</a></li></if>
<li>
<a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a>
</li> 
</ul>
</div>
<if test="showdebuglevel:|:$this->memberData['member_id'] and $this->settings['debug_level']">
<div id='ipsDebug_footer'>
<strong>{$this->lang->words['time_now']}</strong> {$footer_items['time']}
<if test="lastvisit:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['last_visit']"><strong>{$this->lang->words['you_last_visit']}</strong> {parse date="$this->memberData['last_visit']" format="short"}</if>
<strong>{$this->lang->words['stat_exec']}</strong> {$stats['ex_time']} <if test="isfloat:|:is_float($stats['ex_time'])">{$this->lang->words['stats_sec']}</if>
<strong>{$this->lang->words['stat_load']}</strong> {$stats['server_load']}
<strong>{$this->lang->words['stat_queries']}</strong> {$stats['queries']} <if test="sqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"><a href='{parse url="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;debug=1" base="public"}'></if>{$this->lang->words['stats_queries']}<if test="closesqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"></a></if>
<strong>{$this->lang->words['stat_gzip']}</strong> {$stats['gzip_status']}
</div>
</if>
<div id='stats_div'>{$stats['task']}</div>
<if test="includeLightboxDoReal:|:$this->settings['do_include_lightbox_real']">
{parse template="include_lightbox_real" group="global" params=""}
<else />
<script type="text/javascript">
ipb.global.lightBoxIsOff();
</script>
</if>
</div></div></div>
<if test="!$this->memberData['member_id']">
{parse template="inlineLogin" group="global" params=""}
</if>
 
<if test="$this->settings['defaultMoreDropdown']=='yes'">
<script type='text/javascript'>
if( $('primary_nav') ){    ipb.global.activateMainMenu(); }
</script>
</if>
 
        <if test="vigLinkEnabled:|:$this->settings['viglink_enabled'] and ( !$this->settings['viglink_groups'] or IPSMember::isInGroup( $this->memberData, explode( ',', $this->settings['viglink_groups'] ) ) )">
            <script type="text/javascript">
              var vglnk = { api_url: '//api.viglink.com/api',
                            key: '{$this->settings['viglink_api_key']}'<if test="$this->settings['viglink_subid']">,
                            sub_id: '{$this->settings['sub_id']}'
                            </if>
                          };
            
              (function(d, t) {
                var s = d.createElement(t); s.type = 'text/javascript'; s.async = true;
                s.src = ('https:' == document.location.protocol ? vglnk.api_url :
                         '//cdn.viglink.com/api') + '/vglnk.js';
                var r = d.getElementsByTagName(t)[0]; r.parentNode.insertBefore(s, r);
              }(document, 'script'));
            </script>
        </if>
 
</body>
</html>

Link to comment
Share on other sites

 • Solution

Schimba globaltemplate cu acesta:

<!--Ecila Romania # Ecila.ro-->
<!DOCTYPE html>
	<html lang="en" <if test="fbcenabled:|:IPSLib::fbc_enabled() === TRUE || $this->settings['fbc_appid']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</if>>
	<head>
		<meta charset="{$this->settings['gb_char_set']}" />
		<title>{$header_items['title']}</title>
		<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
		<link rel="shortcut icon" href='<if test="$this->registry->output->isHTTPS">{$this->settings['board_url_https']}<else />{$this->settings['board_url']}</if>/favicon.ico' />
		<link rel="image_src" href='{$this->settings['meta_imagesrc']}' />
		<script type='text/javascript'>
		//<![CDATA[
			jsDebug			= {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */
			DISABLE_AJAX	= parseInt({$this->settings['disable_text_ajax']}); /* Disables ajax requests where text is sent to the DB; helpful for charset issues */
			inACP			= false;
			var isRTL		= false;
			var rtlIe		= '';
			var rtlFull		= '';
		//]]>
		</script>
		{parse template="includeCSS" group="global" params="$css"}
		<meta property="og:title" content="{$this->registry->output->encodeMetaTagContent( str_replace( ' - ' . $this->settings['board_name'], '', $header_items['title'] ) )}"/>
		<meta property="og:site_name" content="{$this->registry->output->encodeMetaTagContent( $this->settings['board_name'] )}"/>
		<meta property="og:type" content="article" />
		{parse template="includeMeta" group="global" params="$metaTags"}
		<if test="isLargeTouch:|:$this->registry->output->isLargeTouchDevice()">
		<!--<meta name="viewport" content="width=device-width;">-->
		</if>
		<if test="isSmallTouch:|:$this->registry->output->isSmallTouchDevice()">
		<meta name="viewport" content="width=1024px">
		</if>
		{parse template="_ipbfsConfig" group="global" params=""}
		<script type='text/javascript' src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
		<script type='text/javascript'>!window.jQuery && document.write('<script src="{style_images_url}/js/jquery.min.js"></script>')</script>
		<script type='text/javascript' src="{style_images_url}/js/cookie.js"></script>
		<script type='text/javascript' src="{style_images_url}/js/ipbforumskins.js"></script>
		{parse template="includeJS" group="global" params="$jsModules"}
		{parse template="includeFeeds" group="global" params="$documentHeadItems"}
		{parse template="includeRTL" group="global" params=""}		
		{parse template="includeVars" group="global" params="$header_items"}
	</head>
<!--Ecila Romania # Ecila.ro-->
	<body id='ipboard_body'>
		<p id='content_jump' class='hide'><a href='#j_content' title='{$this->lang->words['jump_to_content']}' accesskey='m'>{$this->lang->words['jump_to_content']}</a></p>
		<div id='ipbwrapper'>
					
          <div id='user_bar'><div class='wrapper clearfix'>
          <if test="canSearch:|:$this->memberData['g_use_search'] && $this->settings['allow_search']">{parse template="quickSearch" group="global" params=""}</if>
					<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">
						<div id='user_navigation' class='logged_in'>
							<ul class='ipsList_inline'>
								<li><a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>
                  <img src='{$this->memberData['pp_small_photo']}' alt="{$this->memberData['members_display_name']}{$this->lang->words['users_photo']}" class='user_photo' />
                </a></li>
                <li><a id='user_link' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->memberData['members_display_name']} &nbsp;<span id='user_link_dd'></span></a></li>							
								<if test="showInboxNotify:|:! ( ! $this->memberData['member_id'] && $this->settings['force_login'] ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline'])">
									<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">
										<li><a data-clicklaunch="getInboxList" id='inbox_link' href='{parse url="app=members&amp;module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'><img src="{style_images_url}/clear.gif" alt="" /><if test="notifications:|:$this->memberData['msg_count_new']"><span class='ipsHasNotifications'>{$this->memberData['msg_count_new']}</span></if>&nbsp;</a></li>
									</if>
									<li><a data-clicklaunch="getNotificationsList" id='notify_link' href="{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;area=notificationlog" base="public"}" title="{$this->lang->words['notifications_at_the_top']}"><img src="{style_images_url}/clear.gif" alt="" /><if test="notifications:|:$this->memberData['notification_cnt']"><span class='ipsHasNotifications'>{$this->memberData['notification_cnt']}</span></if>&nbsp;</a></li>
								</if>
  							<li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=logout&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}">{$this->lang->words['log_out']}</a></li>								
								<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">
									<if test="ipsconnectRevalidateUrl:|:$this->memberData['ipsconnect_revalidate_url']">
                    <li><a href="{$this->memberData['ipsconnect_revalidate_url']}" target='_blank' title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a> </li>
                  <else /><li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register&amp;do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></li>
								</if></if>
							</ul>
						</div>
<!--Ecila Romania # Ecila.ro-->
						<!-- ::: USER DROP DOWN MENU ::: -->
						<div id='user_link_menucontent' class='ipsHeaderMenu clearfix boxShadow' style='display: none'>
							<a href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}" title='{$this->lang->words['your_profile']}' class='ipsUserPhotoLink left'>
								<img src='{$this->memberData['pp_small_photo']}' alt="{parse expression="sprintf($this->lang->words['users_photo'],$this->memberData['members_display_name'])"}" class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_medium photo' />
							</a>
							
							<div class='left'>
								<if test="canUpdateStatus:|:$this->registry->getClass('memberStatus')->canCreate( $this->memberData ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline'])">
									<form id='statusForm' action='{$this->settings['base_url']}app=members&amp;module=profile&amp;section=status&amp;do=new&amp;k={$this->member->form_hash}&amp;id={$this->memberData['member_id']}' method='post'>
										<input type='text' id='statusUpdateGlobal' name='content' class='input_text' style='width: 97%' /><br />
										<input type='submit' id='statusSubmitGlobal' class='ipsButton_secondary' value='{$this->lang->words['global_update_status']}' />
										<if test="update:|:(IPSLib::twitter_enabled() OR IPSLib::fbc_enabled() ) AND ( $this->memberData['fb_uid'] OR $this->memberData['twitter_id'] )">
											&nbsp;&nbsp;
											<if test="updateTwitter:|:IPSLib::twitter_enabled() AND ( $this->memberData['twitter_id'] )"><input type='checkbox' id='su_TwitterGlobal' value='1' name='su_Twitter' /> <label for='su_TwitterGlobal' class='desc ipsType_smaller'>Twitter</label></if> &nbsp; 
											<if test="updateFacebook:|:IPSLib::fbc_enabled() AND ( $this->memberData['fb_uid'] )">&nbsp;<input type='checkbox' id='su_FacebookGlobal' value='1' name='su_Facebook' /> <label for='su_FacebookGlobal' class='desc ipsType_smaller'>Facebook</label></if>
										</if>
										<br />
										<hr />
									</form>
								</if>
									<ul id='links'>
										<li id='user_profile'><a href='{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->lang->words['my_profile']}</a></li>
										<li id='user_ucp'><a href="{parse url="app=core&amp;module=usercp" base="public"}" title="{$this->lang->words['cp_tool_tip']}">{$this->lang->words['your_cp']}</a></li>
										<li id='user_content'><a href="{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=user_activity&amp;mid={$this->memberData['member_id']}" base="public"}" title="{$this->lang->words['my_content_link']}">{$this->lang->words['my_content_link']}</a></li>
										<if test="userLikeLink:|:count( IPSLib::getEnabledApplications('like') )">
											<li id='user_likes'><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=followed" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_likes']}'>{$this->lang->words['your_likes']}</a></li>
										</if>
										<if test="nobbyNoMates:|:$this->settings['friends_enabled'] && $this->memberData['g_can_add_friends']">
											<li id='user_friends'><a href='{parse url="app=members&amp;module=profile&amp;section=friends&amp;do=list" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_friends']}" class='manage_friends'>{$this->lang->words['manage_friends']}</a></li>
										</if>
										<li id='user_enemies'><a href='{parse url="app=core&amp;module=usercp&amp;tab=core&amp;area=ignoredusers" base="public"}' title="{$this->lang->words['manage_ignored_users']}" class='manage_enemies'>{$this->lang->words['manage_ignored_users']}</a></li>
										<if test="bloglink:|:$this->memberData['has_blog'] AND IPSLib::appIsInstalled('blog')">
											<li id='user_blog'><a href="{parse url="app=blog&amp;module=manage" base="public" template="manageblog" seotitle="false"}">{$this->lang->words['manage_blogs']}</a></li>
										</if>
										<if test="pmLink:|:$this->memberData['members_disable_pm'] != 2 && $this->memberData['g_use_pm']">
											<li id='user_pm'><a href="{parse url="app=members&module=messaging" base="public"}">{$this->lang->words['user_dd_go_pm']}</a></li>
										</if>
										<if test="gallerylink:|:$this->memberData['has_gallery'] AND IPSLib::appIsInstalled('gallery')">
											<li id='user_gallery'><a href='{parse url="app=gallery&amp;user={$this->memberData['member_id']}" base="public" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="useralbum"}' title="{$this->lang->words['go_to_my_gallery']}">{$this->lang->words['my_gallery']}</a></li>
										</if>
										<if test="nexuslink:|:IPSLib::appIsInstalled('nexus')">
											<li id='user_nexus'><a href='{parse url="app=nexus&amp;module=clients" base="public"}' title="{$this->lang->words['client_area']}">{$this->lang->words['client_area']}</a></li>
										</if>
									</ul>
							</div>
						</div>
					<else />
<!--Ecila Romania # Ecila.ro-->
						<div id='user_navigation' class='not_logged_in'>
							
							<ul class='ipsList_inline'>
								<li>
									<span class='services'>
										<if test="limFacebook:|:IPSLib::loginMethod_enabled('facebook')">
											<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;serviceClick=facebook" base="public"}'>{parse replacement="lim_facebook"}</a>
										</if>
										<if test="limTwitter:|:IPSLib::loginMethod_enabled('twitter')">
											<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;serviceClick=twitter" base="public"}'>{parse replacement="lim_twitter"}</a>
										</if>
										<if test="limWindows:|:IPSLib::loginMethod_enabled('live')">
											<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login&amp;do=process&amp;use_live=1&amp;auth_key={$this->member->form_hash}" base="public"}'>{parse replacement="lim_windows"}</a>
										</if>
									</span>
									<a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}' title='{$this->lang->words['sign_in']}' id='sign_in'><img src="{style_images_url}/user_login.png" alt="" /> {$this->lang->words['sign_in']}</a>
								</li>
								<li>
									<a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}" title='{$this->lang->words['register']}' id='register_link'><img src="{style_images_url}/user_register.png" alt="" /> {$this->lang->words['register']}</a>
								</li>
							</ul>
						</div>
					</if>
          </div></div>
<!--Ecila Romania # Ecila.ro-->
          <div class='wrapper'>
			<!-- ::: BRANDING STRIP: Logo and search box ::: -->
			<div id='branding'>
        <div id='logo'>
          <if test="brandingBar:|:ipsRegistry::$applications[ $this->registry->getCurrentApplication() ]['hasCustomHeader']">
            {parse template="overwriteHeader" group="{current_app}_global" params=""}
          <else />
            {parse template="defaultHeader" group="global" params=""}
          </if>
        </div>
        <!-- ::: APPLICATION TABS ::: -->
		<div>
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<ul class="ecila-menu">
<li>
				<a href="http://real-gamers.24ho.eu">
<i class="fa fa-home"></i>
					<strong>Acasă</strong>
					<small>Prima pagină</small>
				</a>
			</li>
			<li>
				<a href="http://real-gamers.24ho.eu">
<i class="fa fa-list"></i>
					<strong>Forum</strong>
					<small>Forum Board</small>
				</a>
			</li>
			<li>
				<a href="http://real-gamers.24ho.eu/index.php?/members/">
<i class="fa fa-users"></i>
					<strong>Utilizatori</strong>
					<small>Listă utilizatori</small>
				</a>
			</li>
<li>
				<a href="http://real-gamers.24ho.eu/index.php?/forum/7-aplic%C4%83-pentru-grad/">
<i class="fa fa-graduation-cap"></i>
					<strong>Cereri grad</strong>
					<small> Te așteptăm cu o cerere.</small>
				</a>
			</li>

<li>
				<a href="http://twg.ro/forum/index.php?">
<i class="fa fa-check-square"></i>
					<strong>Suport</strong>
					<small>Platforme Web</small>
				</a>
			</li>
<li>
				<a href="http://real-gamers.24ho.eu/index.php?/forum/14-servere-publice/">
<i class="fa fa-rocket"></i>
					<strong>Servere</strong>
					<small>Listă servere.</small>
				</a>
			</li>
		</ul>
</div>
      
			<if test="$this->settings['navDropdown']=='yes'">
			<ul id='primary_extra_menucontent' class='ipbmenu_content' style='display: none'>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
				<li><a href='#'>Extra Link</a></li>
			</ul>
			<script type='text/javascript'>
				new ipb.Menu($('primary_extra'),$('primary_extra_menucontent'));
			</script>
			</if>

			</div>
<!--Ecila Romania # Ecila.ro-->
      <div class='content'>
	
        <div id='secondary_navigation' class='clearfix'>
                
          <ol class='breadcrumb top ipsList_inline left' id='breadcrumb'>
            <php>$this->did_first = 0;</php>
            <if test="switchnavigation:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">
              <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" <if test="!$this->did_first">class='first'</if>>
                  <a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}' itemprop="url">
										<span itemprop="title">{$this->settings['board_name']}</span>
									</a>
              </li>
              <if test="didfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>
            </if>
            <foreach loop="navigation:$items['navigation'] as $idx => $data">
              <li itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" <if test="!$this->did_first">class='first'</if>>
                 <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']} {parse expression="IPSText::striptags( IPSText::htmlspecialchars( $data[0] ) )"}' itemprop="url"></if><span itemprop="title">{$data[0]}</span><if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if>
              </li>
              <if test="forsuredidfirstnav:|:$this->did_first=1"></if>
            </foreach>
          </ol>
          
          <ul id='secondary_links' class='ipsList_inline right'>
            <if test="siteruleslink:|:$this->settings['gl_show'] and $this->settings['gl_title']"><li><a href='<if test="ruleslink:|:$this->settings['gl_link']">{$this->settings['gl_link']}<else />{parse url="app=forums&amp;module=extras&amp;section=boardrules" base="public"}</if>'><if test="siterulestitle:|:$this->settings['gl_title']">{$this->settings['gl_title']}<else />{$this->lang->words['board_rules']}</if></a></li></if>
            <li><a href='{parse url="app=core&amp;module=search&amp;do=viewNewContent&amp;search_app=<if test="viewnewcontentapp:|:$this->registry->getCurrentApplication() != 'core' AND IPSLib::appIsSearchable( $this->registry->getCurrentApplication() )">{$this->registry->getCurrentApplication()}<else />forums</if>" base="public"}' accesskey='2'>{$this->lang->words['view_new_posts']}</a></li>
            <if test="showQuickNav:|:! ( ! $this->memberData['member_id'] && $this->settings['force_login'] ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline']) && $this->memberData['g_view_board']">
            <li><a href="{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=navigation&amp;inapp={parse expression="IPS_APP_COMPONENT"}" base="public"}" rel="quickNavigation" accesskey='9' id='quickNavLaunch' title="{$this->lang->words['launch_quicknav']}"><img src="{style_images_url}/icon_quicknav.png" alt="" /></a></li>
            </if>
            <if test="$this->settings['showFacebook']=='yes'">
            <li><a href="http://www.facebook.com/{$this->settings['facebookName']}" title="Visit us on Facebook"><img src="{style_images_url}/social_facebook.png" alt="" /></a></li>
            </if>
            <if test="$this->settings['showTwitter']=='yes'">
            <li><a href="http://twitter.com/#!/{$this->settings['twitterName']}" title="Follow us on Twitter"><img src="{style_images_url}/social_twitter.png" alt="" /></a></li>
            </if>
            <if test="$this->settings['showYoutube']=='yes'">
            <li><a href="http://www.youtube.com/user/{$this->settings['youtubeName']}" title="Watch us on YouTube"><img src="{style_images_url}/social_youtube.png" alt="" /></a></li>
            </if>
          </ul>
        
        </div>
 <!--Ecila Romania # Ecila.ro-->	
			<!-- ::: MAIN CONTENT AREA ::: -->
			<div id='content' class='clearfix'>
				
        <if test="accessreports:|:$this->memberData['is_mod'] OR !empty($this->memberData['access_report_center']) || ($this->memberData['g_access_cp'] AND !$this->settings['security_remove_acp_link'])">
          <div id='admin_bar'>
            <if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] AND !$this->settings['security_remove_acp_link']">
              <ul class='ipsList_inline right'>
              <li>
                <a href="{$this->settings['_admin_link']}" title='{$this->lang->words['admin_cp']}' target="_blank">{$this->lang->words['login_to_acp']}</a>
              </li>
              </ul>
            </if>
          <ul class='ipsList_inline left'>
            <li><a href="{parse url="app=core&amp;module=modcp" base="public"}" title='{$this->lang->words['gbl_modcp_link_title']}'>{$this->lang->words['gbl_modcp_link']}</a></li>
            <if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center'] && $this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">
              <li class='active'>
                <a href="{parse url="app=core&amp;module=reports&amp;do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports']}'>{$this->memberData['_cache']['report_num']} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a>
              </li>
            </if>
          </ul></div>
        </if>

        <if test="($this->settings['guestMessage']=='yes') AND !($this->memberData['member_id'])">
        <div class='guestMessage'>
        	<strong>Welcome to {$this->settings['board_name']}</strong><br />
          Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=login" base="public"}'>login here</a> - otherwise <a href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=register" base="public"}'>create an account</a> for free today!
        </div>
        </if>

        <noscript>
          <div class='message error'>
            <strong>{$this->lang->words['gbl_no_js_title']}</strong>
            <p>{$this->lang->words['gbl_no_js']}</p>
          </div>
          <br />
        </noscript>
<!--Ecila Romania # Ecila.ro-->
				<!-- ::: CONTENT ::: -->
<if test="hasHeaderAd:|:$items['adHeaderCode']">
          <div class='ipsAd'>{$items['adHeaderCode']}</div>
        </if>
				<if test="mainpageContent:|:$html">{$html}</if>
<if test="hasFooterAd:|:$items['adFooterCode']">
          <div class='ipsAd'>{$items['adFooterCode']}</div>
        </if>
				<ol class='breadcrumb bottom ipsList_inline left clearfix clear'>
					<if test="countnavbottom:|:count( $items['navigation'] )">
						<php>$this->did_first_bottom = 0;</php>
						<if test="switchnavigationbottom:|:!$this->settings['remove_forums_nav'] OR ipsRegistry::$current_application == 'forums'">
							<li><a href='{parse url="act=idx" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['board_name']}</a></li>
							<if test="didfirstnavbottom:|:$this->did_first_bottom=1"></if>
						</if>
						<foreach loop="navigationbottom:$items['navigation'] as $idx => $data">
							<li><if test="didfirstappnowbottom:|:$this->did_first_bottom"><span class='nav_sep'>{parse replacement="f_nav_sep"}</span></if> <if test="navigationlink:|:$data[1]"><a href='{parse url="{$data[1]}" base="$data[4]" seotitle="$data[2]" template="$data[3]"}' title='{$this->lang->words['nav_return_to']} {$data[0]}'></if><span>{$data[0]}</span><if test="closenavigationlink:|:$data[1]"></a></if></li>
							<if test="forsuredidfirstnavbottom:|:$this->did_first_bottom=1"></if>
						</foreach>
					<else />
						<li>&nbsp;</li>
					</if>
				</ol>
			</div>
			<!-- ::: FOOTER (Change skin, language, mark as read, etc) ::: -->
			<div id='footer_utilities' class='clearfix clear'>
				<a rel="nofollow" href='#top' id='backtotop' title='{$this->lang->words['go_to_top']}'><img src='{$this->settings['img_url']}/top.png' alt='' /></a>
				
				{$footer_items['copyright']}
				<ul class='ipsList_inline left'>
					<li>
						<img src='{$this->settings['img_url']}/feed.png' alt='{$this->lang->words['rss_feed']}' id='rss_feed' class='clickable' />
					</li>
					<if test="skinchangerOuter:|: ! $this->member->is_not_human">
						<if test="uagentlocked:|:$this->memberData['userAgentLocked'] AND ! $this->memberData['userAgentBypass']">
							<li id='useragent_msg'>
								{$this->lang->words['skin_browser_set']} <a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='unlockUserAgent'>{$this->lang->words['override_browser_theme']}</a>
							</li>
						<else />
						<if test="isTouchDevice:|:$this->registry->output->isTouchDevice()">
							<li>
								<a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='setAsMobile'>{$this->lang->words['set_mobile_theme']}</a>
							</li>
						</if>
						<if test="skinchangerInner:|:count($footer_items['skin_chooser']) > 1">
							<li>
								<a rel="nofollow" id='new_skin' href='#'>{$this->lang->words['change_theme']}</a>			
								<ul id='new_skin_menucontent' class='ipbmenu_content with_checks' style='display: none'>
									<foreach loop="$footer_items['skin_chooser'] as $skin">
										<li <if test="$skin['selected']">class='selected'</if>>
											<a href='#' data-clicklaunch='changeSkin' data-skinid='{$skin['id']}'>{$skin['title']}</a>
										</li>
									</foreach>
								</ul>
							</li>
						</if>
						</if>
					</if>
					<if test="langchooser:|: ! $this->member->is_not_human && count( $footer_items['lang_chooser']['options'] ) > 1">
						<li>
							<a rel="nofollow" href='#' id='new_language'>{$footer_items['lang_chooser']['default']}</a>							
							<ul id='new_language_menucontent' class='ipbmenu_content with_checks' style='display: none'>
								<foreach loop="$footer_items['lang_chooser']['options'] as $lang">
									<li <if test="$lang['selected']">class='selected'</if>>
										<a href="{$this->lang->changeLanguageUrl( $lang['id'] )}">{$lang['title']}</a>
									</li>
								</foreach>
							</ul>
						</li>
					</if>
					<if test="markRead:|: ( ! $this->member->is_not_human ) && ( $this->memberData['member_id'] || $this->settings['topic_marking_guests'] )">
						<li>
							<a rel="nofollow" id='mark_all_read' href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title='{$this->lang->words['mark_all_as_read']}'>{$this->lang->words['mark_board_as_read']}</a>
							<ul id='mark_all_read_menucontent' class='ipbmenu_content' style='display: none'>
								<foreach loop="$footer_items['mark_read_apps'] as $app => $appData">
									<li>
										<if test="hideRcForPerms:|:$this->memberData['showReportCenter'] OR $app != 'core'">
											<a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=app&amp;markApp={$app}&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}"><if test="isCoreRC:|:$app=='core'">{$this->lang->words['markread_rc_link']}<else />{IPSLib::getAppTitle($app)}</if></a>
										</if>
									</li>
								</foreach>
								<li>
									<a href="{parse url="app=forums&amp;module=forums&amp;section=markasread&amp;marktype=all&amp;k={$this->member->form_hash}" base="public"}"><strong>{$this->lang->words['mark_all_as_read']}</strong></a>
								</li>
							</ul>
						</li>
					</if>
					<if test="privvy:|:$this->settings['priv_title']"><li><a rel="nofollow" href='{parse url="app=core&amp;module=global&amp;section=privacy" template="privacy" seotitle="false" base="public"}'>{$this->settings['priv_title']}</a></li></if>
					<li>
						<a href="{parse url="app=core&amp;module=help" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_help']}' rel="help" accesskey='6'>{$this->lang->words['sj_help']}</a>
					</li>				
				</ul>
			</div>
			<if test="showdebuglevel:|:$this->memberData['member_id'] and $this->settings['debug_level']">
				<div id='ipsDebug_footer'>
					<strong>{$this->lang->words['time_now']}</strong> {$footer_items['time']}
					<if test="lastvisit:|:$this->memberData['member_id'] AND $this->memberData['last_visit']"><strong>{$this->lang->words['you_last_visit']}</strong> {parse date="$this->memberData['last_visit']" format="short"}</if>
					<strong>{$this->lang->words['stat_exec']}</strong> {$stats['ex_time']} <if test="isfloat:|:is_float($stats['ex_time'])">{$this->lang->words['stats_sec']}</if>
					<strong>{$this->lang->words['stat_load']}</strong> {$stats['server_load']}
					<strong>{$this->lang->words['stat_queries']}</strong> {$stats['queries']} <if test="sqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"><a href='{parse url="{$this->settings['query_string_safe']}&amp;debug=1" base="public"}'></if>{$this->lang->words['stats_queries']}<if test="closesqldebuglink:|:IPS_SQL_DEBUG_MODE"></a></if>
					<strong>{$this->lang->words['stat_gzip']}</strong> {$stats['gzip_status']}
				</div>
			</if>
			<div id='stats_div'>{$stats['task']}</div>
			<if test="includeLightboxDoReal:|:$this->settings['do_include_lightbox_real']">
				{parse template="include_lightbox_real" group="global" params=""}
			<else />
				<script type="text/javascript">
					ipb.global.lightBoxIsOff();
				</script>
			</if>
		</div></div></div>
		<if test="!$this->memberData['member_id']">
			{parse template="inlineLogin" group="global" params=""}
		</if>

	<if test="$this->settings['defaultMoreDropdown']=='yes'">
	<script type='text/javascript'>
		if( $('primary_nav') ){  ipb.global.activateMainMenu(); }
	</script>
	</if>

    <if test="vigLinkEnabled:|:$this->settings['viglink_enabled'] and ( !$this->settings['viglink_groups'] or IPSMember::isInGroup( $this->memberData, explode( ',', $this->settings['viglink_groups'] ) ) )">
      <script type="text/javascript">
       var vglnk = { api_url: '//api.viglink.com/api',
              key: '{$this->settings['viglink_api_key']}'<if test="$this->settings['viglink_subid']">,
              sub_id: '{$this->settings['sub_id']}'
              </if>
             };
      
       (function(d, t) {
        var s = d.createElement(t); s.type = 'text/javascript'; s.async = true;
        s.src = ('https:' == document.location.protocol ? vglnk.api_url :
             '//cdn.viglink.com/api') + '/vglnk.js';
        var r = d.getElementsByTagName(t)[0]; r.parentNode.insertBefore(s, r);
       }(document, 'script'));
      </script>
    </if>

	</body>
</html>
<!--Ecila Romania # Ecila.ro-->

 

Schimba codul de la meniu cu acesta :

/* Menu */

.ecila-menu {
  list-style: none;
  margin: 0 auto;
  padding-top: 50px;
  width:1236px;
  text-align: center;
  background: transparent;
  height: 100px;
  border-radius: 2px;
  -moz-border-radius: 2px;
  -webkit-border-radius: 2px;
}
.ecila-menu li {
  display: inline-block;

}
.ecila-menu li a {
  display: block;
  text-decoration: none;
  padding: 12px 20px;
  text-align: center;
  color: #A2A2A2;
}


.ecila-menu li a i {
  display: block;
  font-size: 30px;
}
.ecila-menu li a strong {
  display: block;
  text-transform: uppercase;
}
.ecila-menu li a small {
  display: block;
  font-size: 10px;
}

.ecila-menu li a i, .ecila-menu li a strong, .ecila-menu li a small {
  position: relative;

  transition: all 300ms linear;
  -o-transition: all 300ms linear;
  -ms-transition: all 300ms linear;
  -moz-transition: all 300ms linear;
  -webkit-transition: all 300ms linear;
}
.ecila-menu li:hover > a i {
  opacity: 1;
  -webkit-animation: moveFromTop 300ms ease-in-out;
  -moz-animation: moveFromTop 300ms ease-in-out;
  -ms-animation: moveFromTop 300ms ease-in-out;
  -o-animation: moveFromTop 300ms ease-in-out;
  animation: moveFromTop 300ms ease-in-out;
}
.ecila-menu li:hover a strong {
  opacity: 1;
  -webkit-animation: moveFromLeft 300ms ease-in-out;
  -moz-animation: moveFromLeft 300ms ease-in-out;
  -ms-animation: moveFromLeft 300ms ease-in-out;
  -o-animation: moveFromLeft 300ms ease-in-out;
  animation: moveFromLeft 300ms ease-in-out;
}
.ecila-menu li:hover a small {
  opacity: 1;
  -webkit-animation: moveFromRight 300ms ease-in-out;
  -moz-animation: moveFromRight 300ms ease-in-out;
  -ms-animation: moveFromRight 300ms ease-in-out;
  -o-animation: moveFromRight 300ms ease-in-out;
  animation: moveFromRight 300ms ease-in-out;
}

.ecila-menu li:hover > a {
  color: #fff;
}
.ecila-menu li a.active {
  position: relative;
  color: #fff;
  border:0;
  border-top: 4px solid #fff;
  border-bottom: 4px solid #fff;
  margin-top: -4px;
}
.ecila-menu li a.active:before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 45%;
  border-top: 5px solid #fff;
  border-left: 5px solid transparent;
  border-right: 5px solid transparent;
}

@-webkit-keyframes moveFromTop {
  from {
    opacity: 0;
    -webkit-transform: translateY(200%);
    -moz-transform: translateY(200%);
    -ms-transform: translateY(200%);
    -o-transform: translateY(200%);
    transform: translateY(200%);
  }
  to {
    opacity: 1;
    -webkit-transform: translateY(0%);
    -moz-transform: translateY(0%);
    -ms-transform: translateY(0%);
    -o-transform: translateY(0%);
    transform: translateY(0%);
  }
}
@-webkit-keyframes moveFromLeft {
  from {
    opacity: 0;
    -webkit-transform: translateX(200%);
    -moz-transform: translateX(200%);
    -ms-transform: translateX(200%);
    -o-transform: translateX(200%);
    transform: translateX(200%);
  }
  to {
    opacity: 1;
    -webkit-transform: translateX(0%);
    -moz-transform: translateX(0%);
    -ms-transform: translateX(0%);
    -o-transform: translateX(0%);
    transform: translateX(0%);
  }
}
@-webkit-keyframes moveFromRight {
  from {
    opacity: 0;
    -webkit-transform: translateX(-200%);
    -moz-transform: translateX(-200%);
    -ms-transform: translateX(-200%);
    -o-transform: translateX(-200%);
    transform: translateX(-200%);
  }
  to {
    opacity: 1;
    -webkit-transform: translateX(0%);
    -moz-transform: translateX(0%);
    -ms-transform: translateX(0%);
    -o-transform: translateX(0%);
    transform: translateX(0%);
  }
}.ecila-menu li ul,
.ecila-menu li ul li ul {
  position: absolute;
  height: auto;
  min-width: 200px;
  padding: 0;
  margin: 0;
  margin-left:150px;
  background: #FFF;
  border-top: 4px solid #fff;
  opacity: 0;
  visibility: hidden;
  transition: all 300ms linear;
  -o-transition: all 300ms linear;
  -ms-transition: all 300ms linear;
  -moz-transition: all 300ms linear;
  -webkit-transition: all 300ms linear;
  top: 130px;
  z-index: 1000;
}
.ecila-menu li ul:before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: -8px;
  left: 23%;
  border-bottom: 5px solid #fff;
  border-left: 5px solid transparent;
  border-right: 5px solid transparent;
}
.ecila-menu li:hover > ul,
.ecila-menu li ul li:hover > ul {
  display: block;
  opacity: 1;
  visibility: visible;
  top: 100px;
}
.ecila-menu li ul li {
  float: none;
}
.ecila-menu li ul li a {
  padding: 10px;
  text-align: left;
  border: 0;
  border-bottom: 1px solid #EEE;
}
.ecila-menu li ul li a i {
  font-size: 16px;
  display: inline-block;
  margin: 0 10px 0 0;
}
.ecila-menu li ul li ul {
  left: 230px;
  top: 0;
  border: 0;
  border-left: 4px solid #fff;
}
.ecila-menu li ul li ul:before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 15px;
  left: -14px;
  border-right: 5px solid #fff;
  border-bottom: 5px solid transparent;
  border-top: 5px solid transparent;
}
.ecila-menu li ul li:hover > ul {
  top: 0px;
  left: 200px;
}.ecila-menu li.float {
  float: right;
}
.ecila-menu li a.search {
  padding: 29px 20px 30px 10px;
}
.ecila-menu li a.search i {
  margin: 0;
  display: inline-block;
  font-size: 18px;
}
.ecila-menu li a.search input {
  border: 1px solid #EEE;
  padding: 10px;
  background: #FFF;
  outline: none;
  color: #777;
}
.ecila-menu li a.search button {
  border: 1px solid #fff;
  padding: 10px;
  background: #fff;
  outline: none;
  color: #FFF;
  ;
}
.ecila-menu li a.search input:focus {
  border: 1px solid #fff;
}


.search-mobile {
  display:none !important;
  background:#fff;
  border-left:1px solid #fff;
  border-radius:0 3px 3px 0;
}
.search-mobile i {
  color:#FFF;
  margin:0 !important;
}


@media only screen and (min-width: 960px) and (max-width: 1199px) {
  .ecila-menu li a.search input {
    width:100px;
  }
}

@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 959px) {
  .ecila-menu {
    height: 85px;
  }
  .ecila-menu li a {
    padding: 12px;
  }
  .ecila-menu li a i {
    font-size: 22px;
  }
  .ecila-menu li a strong {
    font-size: 12px;
  }
  .ecila-menu li a small {
    font-size: 10px;
  }
  .ecila-menu li a.search {
    display:none;
  }
  .search-mobile {
    display:block !important;
    margin: 20px;
    border-radius:3px;
    -moz-border-radius:3px;
    -webkit-border-radius:3px;
  }
  .ecila-menu li:hover > ul {
    top:85px;
    min-width:180px;
  }
  .ecila-menu li ul li > ul {
    min-width:150px;
    left:200px;
    top:0;
  }
  .ecila-menu li ul li:hover > ul {
    min-width:150px;
    left:180px;
    top:0;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li ul {
    min-width:150px;
    left:25px !important;
    top:54px;
    border:0;
    border-top:3px solid #fff;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li:hover ul {
    top:35px;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li ul:before {
    border:0;
    border-bottom:5px solid #fff;
    border-left:5px solid transparent;
    border-right:5px solid transparent;
    left:10%;
    top:-8px;
  }
  .ecila-menu li:hover ul a {
    font-size:12px;
  }
  .ecila-menu li:hover ul a i {
    font-size:14px;
  }
}

@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {
  .ecila-menu {
    height: 42px;
    position: relative;
  }
  .ecila-menu li a {
    padding: 12px 17.7px;
  }
  .ecila-menu li a strong, .ecila-menu li a small, .ecila-menu li a.search {
    display: none;
  }
  .ecila-menu li a i {
    margin: 0;
    font-size: 18px;
  }
  .ecila-menu li {
    position: static;
  }
  .ecila-menu li ul {
    min-width: 100%;
    left: 0;
    top: 50px;
  }
  .ecila-menu li:hover > ul {
    top: 42px;
  }
  .ecila-menu li > ul:before {
    border:0;
  }
  .ecila-menu li ul > li {
    position: relative;
  }
  .ecila-menu li ul li:hover > ul {
    left:34px;
  }
  .ecila-menu li a {
    position: relative;
    font-size:12px;
  }
  .ecila-menu li a:hover strong,.ecila-menu li a.active strong {
    display:block;
    font-size:10px;
    padding:3px 0;
    position:absolute;
    top:-20px;
    left:0;
    background: #fff;
    color:#FFF;
    min-width:100%;
    text-transform:lowercase;
    font-weight:normal;
  }
  .ecila-menu li a.active:before{
    left: 40%;
  }
  .search-mobile {
    display:block !important;
  }

  .ecila-menu li ul li > ul {
    min-width:200px;
    left:200px;
  }
  .ecila-menu li ul li:hover ul {
    left:180px;
  }
  .ecila-menu li ul li ul:before {
    left:-9px;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li ul {
    min-width:200px;
    border:0;
    border-top:3px solid #fff;
    left:25px !important;
    top: 45px;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li:hover ul {
    top:40px;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li ul:before {
    border:0;
    border-bottom:5px solid #fff;
    border-left:5px solid transparent;
    border-right:5px solid transparent;
    left:10%;
    top:-8px;
  }
}

@media only screen and (max-width: 479px) {
  .ecila-menu {
    height: 42px;
    position: relative;
  }
  .ecila-menu li a strong, .ecila-menu li a small, .ecila-menu li a.search {
    display: none;
  }
  .ecila-menu li a {
    padding: 12px 13.8px;
    font-size:12px;
  }
  .ecila-menu li a i {
    margin: 0;
    font-size: 18px;
  }
  .ecila-menu li {
    position: static;
  }
  .ecila-menu li ul {
    min-width: 100%;
    left: 0;
    top: 50px;
  }
  .ecila-menu li:hover > ul {
    top: 42px;
  }
  .ecila-menu li > ul:before {
    border:0;
  }
  .ecila-menu li ul > li {
    position: relative;
  }
  .ecila-menu li ul li:hover > ul {
    left:34px;
  }
  .ecila-menu li a {
    position: relative;
  }
  .ecila-menu li a:hover strong,.ecila-menu li a.active strong {
    display:block;
    font-size:10px;
    padding:3px 0;
    position:absolute;
    top:-20px;
    left:0;
    background:#fff;
    color:#FFF;
    min-width:100%;
    text-transform:lowercase;
    font-weight:normal;
  }
  .ecila-menu li a.active:before{
    left: 40%;
  }

  .ecila-menu li ul li > ul {
    min-width:150px;
    left:160px;
  }
  .ecila-menu li ul li:hover ul {
    left:120px;
  }
  .ecila-menu li ul li ul:before {
    left:-9px;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li ul {
    min-width:160px;
    left:25px !important;
    top:39px;
    border:0;
    border-top:3px solid #fff;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li:hover ul {
    top:39px;
  }
  .ecila-menu li ul li ul li ul:before {
    border:0;
    border-bottom:5px solid #fff;
    border-left:5px solid transparent;
    border-right:5px solid transparent;
    left:10%;
    top:-8px;
  }

}

 

Si dupa schimba de la user navigation cu acesta:

#user_bar{
	background: #31485c url('{style_images_url}/maintitle.png') repeat-x 50% -3px;
	color: #fff;
	text-shadow: rgba(0,0,0,0.4) 0px -1px 0px;
	border-bottom: 0px solid #547788;
}

#user_navigation {
	color: #fff;
	float: left;
	font-size: 11px;
	line-height: 36px;
	height: 36px;
	overflow: hidden;
}

#user_navigation a {
	color: #fff;
	float: left;
	padding: 0 12px;
	line-height: 36px;
	outline: none;
	height: 36px;
}

#user_navigation a:hover {
	background: url('{style_images_url}/trans20.png') repeat;
	background: rgba(0,0,0,0.2);
}

#user_navigation .user_photo{
	position: relative;
	height: 26px;
	width: auto;
	margin: -3px -9px 0px -9px;
	border: 1px solid #111;
}

#user_navigation #sign_in img,
#user_navigation #register_link img{ vertical-align: middle; position: relative; margin: -1px 2px 0 0; }

#user_navigation .ipsList_inline li { margin: 0; padding: 0; float: left; }
	
#user_link_dd, .dropdownIndicator {
	display: inline-block;
	width: 9px; height: 5px;
	background: url('{style_images_url}/header_dropdown.png') no-repeat left;
}
	
#user_link_menucontent #links li { 
	width: 50%;
	float: left;
	margin: 3px 0;
	white-space: nowrap;
}

#user_link_menucontent #links a{ display: block; }

#user_link.menu_active #user_link_dd, .menu_active .dropdownIndicator, li.active .dropdownIndicator { background-position: right; }

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.